Duurzaam ondernemen

Duurzaamheid bij Bosch Car Service Simons

Bosch Car Service Simons  heeft als doel het ontzorgen van klanten door haar dienstverlening en bieden van heldere en kordate service de regio Zuid-Holland-West.

Het is voor ons vanzelfsprekend dat duurzaamheid een belangrijke rol speelt binnen onze bedrijfsvoering. Het is onze ambitie om de duurzame partner in automobiliteit te zijn in onze regio. Duurzaamheid is belangrijk voor ons vanuit onze historie, als toonaangevende automotive onderneming willen wij onze verantwoordelijkheid nemen. Daarnaast speelt duurzaamheid een belangrijke rol bij het aanbieden van totale mobiliteitsoplossingen aan onze klanten.

Wat is duurzaamheid voor ons?

Duurzaamheid gaat voor ons over ondernemen, inspelen op veranderingen, verantwoordelijkheid nemen en je continu verder professionaliseren om toekomst 'proof' te zijn. Duurzaamheid gaat over onze producten en diensten, maar ook over onze eigen impact als organisatie op de maatschappij. De focus van onze duurzaamheidsactiviteiten liggen op het thema milieu, omdat wij daar de grootste impact hebben.

De auto is onlosmakelijk verbonden met de brandstof die erin gaat en de emissies die eruit komen. Duurzame mobiliteit gaat over het reduceren van emissies in de keten. Je kan de ontwikkelingen van nieuwe technieken in de autobranche niet meer los koppelen van de ontwikkelingen van alternatieve brandstoffen. Als we de totale emissies willen reduceren moeten we samenwerken in de keten.

Wij hebben maatschappelijk verantwoord en duurzaam handelen in onze bedrijfsvoering verankerd. Dat betekent dat wij bijvoorbeeld stille en zuinige banden verkopen en de gebruikte banden op een milieuvriendelijke wijze afvoeren.

Datzelfde geldt voor de smeermiddelen en andere onbruikbare materialen. We hebben groene stroom en gaan zuinig om met energie.
 

 

Onze strategie

Duurzaamheid kan alleen een succes worden als we samenwerken. Onze duurzaamheidsstrategie is ontwikkeld vanuit klantperspectief en onze eigen verantwoordelijkheid als organisatie.

Missie

Het bieden van totale mobiliteitsoplossingen voor onze klanten, gericht op het minimaliseren van de impact op het milieu, zonder de duurzaamheid binnen onze eigen organisatie uit het oog te verliezen.

Doelstelling

In 2020 de gemiddelde CO2 uitstoot van de nieuw ingezette auto's onder de 95 gram en voor bedrijfswagens onder de 147 gram per kilometer.
 

Sociaal Ondernemen

  • Wij benaderen klanten en collega’s op enthousiaste wijze en blijven altijd in gesprek;
  • Wij zijn serieus op zoek naar de juiste oplossing voor de klant zonder het belang van Bosch Car Service Simons  uit het oog te verliezen;
  • Wij geven anderen de kans hun bedoelingen duidelijk te maken door goed te luisteren;
  • Wij zijn oprecht geïnteresseerd in klanten en collega’s en houden onszelf op de hoogte van ontwikkelingen rondom het Bosch concern.
  • Wij spannen ons in om de werkomgeving zo af te stemmen dat het prettig werken mogelijk maakt;
  • Onze herkenbaarheden zijn geen loze kreten, u mag ons er te allen tijde op aanspreken.

 

Binnen Bosch Car Service Simons  is veel aandacht voor de individuele medewerker. Dat zie je aan de lange dienstverbanden en het lage ziekteverzuim. Er worden jaarlijks functioneringsgesprekken gevoerd met de werknemers. Opleiding is belangrijk binnen Bosch Car Service Simons  en het doorontwikkelen van medewerkers naar een hoger plan is onderdeel van de functioneringsgesprekken.

Betrokken Ondernemen

Betrokken ondernemen is belangrijk binnen Bosch Car Service Simons  om kennis te delen en zo de toekomstige generatie verder te ontwikkelen, maar ook onze inzet te tonen voor goede doelen. Enkele voorbeelden:

- Het bieden van stageplekken voor kinderen en sociale vaardigheden binnen het bedrijfsleven op te doen. Gemiddeld hebben we elke periode een stagaire. Ze leren over het autobedrijf maar ook sociale vaardigheden als klantcontact, werktijden, enz.

- Westland On Stage. Wij zijn een actieve deelnemer van het Westland on stage concept waarbij wij elk jaar gemiddeld 32 leerlingen kennis laten maken met de techniek.

We zijn zeer betrokken bij vele goede doelen en verenigingen in de regio. Voorbeelden hiervan zijn:

- Sponsoring van het gehandicapten voetbal bij de Honselersdijkse voetbalvereniging

- Diverse sponsoringen van lokale (sport)verenigingen.

Terugkijkend hebben we al veel bereikt. Onze medewerkers zijn getraind op duurzaamheid en adviseren we steeds meer klanten over de inzet van duurzame mobiliteit.